Shqip  |   English
Slideshow Slideshow

    AZHURNIME LIGJORE

POLITIKA E PRIVATËSISË

Çfarë informacioni mbledhim?
Ne mbledhim informacion nga ju kur ju regjistroheni në website-in tonë, për të marrë njoftime nga ne, u përgjigjeni pyetësorëve apo plotësoni formate. Në këto raste mund të kërkohet nga ju të jepni: emrin, adresën e e-mailit e atë postare apo numër telefoni. Sidoqoftë ju mund të vizitoni website-in tonë në çdo kohë në mënyrë anonime.

Përse e përdorim informacionin e dhënë nga ju?
Çdo informacion që merret nga ju mund të përdoret në një nga mënyrat në vijim:

•    Për të përmirësuar website-in tonë (ne përpiqemi të përmirësojmë përmbajtjen e website-it tonë në vazhdimësi bazuar në informacionin dhe sugjerimet tuaja)

•    Për të përmirësuar shërbimin e klientit (informacioni i dhënë nga ju na ndihmon tu përgjigjemi në mënyrë efektive kërkesave dhe nevojave tuaja drejtuar shërbimit të klientit)

•    Për të dërguar e-mail-e periodike: Adresa e e-mail-it që ju na jepni kur paraqisni një kërkesë, do të përdoret nga ne vetëm për t`iu dërguar informacionin dhe azhurnimet e lidhura me kërkesën tuaj.

Si e ruajmë ne informacionin e marrë nga ju?
Ne implementojmë një tërësi masash mbrojtëse për të garantuar sigurinë e informacionit tuaj personal kur ju jepni, depozitoni apo aksesoni informacionin tuaj personal.

A përdorim ne "cookies"?
Ky website përdor "cookies" për të monitoruar preferencat tuaja në shfletim. Nëqoftëse ju lejoni përdorimin e "cookies", informacion personal mund të mbahet nga ne për tu përdorur nga palë të treta.

A nxjerrim ne informacion për palë të treta?
Ne nuk u shesim, tregtojmë apo në ndonjë mënyrë tjetër u transferojmë palëve të treta informacionin tuaj të identifikueshëm personal. Kjo nuk përfshin palë të treta të besuara që na asistojnë gjatë funksionimit të website-it tonë, drejtimit të biznesit tonë apo dhënies së shërbimeve për ju, për aq sa këto palë pranojnë të ruajnë konfidencialitetin e këtij informacioni. Ne gjithashtu mund të nxjerrim informacionin tuaj në rast se ne besojmë se kjo është në përputhje me ligjin, bëhet në zbatim të politikave tona në lidhje me website-in, ose mbron të drejtat, pronën apo sigurinë tonë apo të të tretëve. Sidoqoftë informacioni i vizitorëve jopersonalisht të identifikueshëm mund t`ju disponohet palëve të treta për marketing, reklamim apo përdorime të tjera.

Lidhje me palë te treta
Herë pas here, në diskrecionin tonë, ne mund të përfshijmë apo ofrojmë produkte apo shërbime të palëve të treta në website-in tonë. Këto website-e të palëve të treta kanë politika të pavarura e të veçanta të privatësisë. Për pasojë ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi lidhur me përmbajtjen dhe aktivitetet e këtyre website-eve të lidhura. Megjithatë, ne përpiqemi të mbrojmë integritetin e website-it tonë dhe mirëpresim çdo vërejtje në lidhje me këto website-e.

Miratimi juaj
Duke përdorur këtë website, ju miratoni politikën tonë të privatësisë.

Ndryshime të politikës sonë të privatësisë
Në rast se ne vendosim të ndryshojmë politikën tonë të privatësisë, ne do t'ju informojmë për këto ndryshime.

Rruga Reshit Collaku
P. Aurora Konstruksion, Second Floor
1001, Tirana - Albania
 
Tel: (+355) 44 805 572
Email: info [at] ia-attorneys [dot] com 

Copyright © - Ibrahimi and Associates